Zjawisko turystyki medycznej

Czym charakteryzuje się turystyka medyczna?

Poszukując najbardziej trafnej definicji turystyki medycznej zwraca się uwagę na to, że mamy w jej przypadku do czynienia ze świadomymi działaniami człowieka, który podróżuje przede wszystkim po to, aby uzyskać szeroko pojmowaną opiekę zdrowotną i to nie tylko we własnym kraju, ale...