Czym charakteryzuje się turystyka medyczna?

Poszukując najbardziej trafnej definicji turystyki medycznej zwraca się uwagę na to, że mamy w jej przypadku do czynienia ze świadomymi działaniami człowieka, który podróżuje przede wszystkim po to, aby uzyskać szeroko pojmowaną opiekę zdrowotną i to nie tylko we własnym kraju, ale również poza jego granicami. Opieka ta ma na celi przede wszystkim poprawę lub zachowanie dotychczasowego stanu zdrowia, choć jej celem może być też estetyczny wygląd własnego ciała. Przez cały ten czas turysta korzysta też z możliwości wypoczynku, regeneracji sił, a także zwiedza lokalne atrakcje turystyczne odwołując się również do innych form rozrywki.

Turystyka medyczna może być też postrzegana jako jedna z gałęzi tak zwanej turystyki zdrowotnej tuż obok turystyki uzdrowiskowej oraz turystki wellness i spa. W naszym kraju mamy z nią do czynienia przede wszystkim w odniesieniu do turystów, którzy przybywają do Polski z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji oraz Norwegii. Oczywiście, nie każda osoba decyduje się na uczestniczenie w turystyce medycznej z tych samych powodów. Najczęściej przyczyną pozostaje brak ubezpieczenia, które pozwoliłoby na pokrycie kosztów podobnego leczenia we własnym kraju oraz potrzeba zaoszczędzenia określonych środków finansowych.

Nie można jednak nie wspomnieć również o większej dostępności informacji, potrzebie naśladowania innych ze szczególnym naciskiem położonym na imitowanie zachowań typowych dla naszych znajomych, a także chęci dostosowania się do mody na poprawianie własnej urody. Czasem na turystykę medyczną decydują się również osoby, które chcąc zmienić wizerunek dążą również do tego, aby informacja na ten temat nie rozeszła się przedwcześnie. Oczywiście, nie wszystkie gałęzie medycyny cieszą się wśród tej grupy turystów jednakową popularnością. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście opieka specjalistyczna, spore grupy zagranicznych pacjentów odwiedzają więc onkologów, kardiologów oraz lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób rzadkich. Nie można też zapominać o tym, że duże znaczenie ma do odegrania czynnik finansowy.

Autor

Aneta Monk

Właściciel salonu odnowy biologicznej. Warszawa.